Düzgün planlanmış peyzaj‘a sahip bir bahçe, hem bütün aileniz için birlikte güzel zaman geçirebileceğiniz mekanlar oluşturmada hem de evinizin değerini artırmada çok önemli bir rol oynar. Peyzaj tasarımı; ağaç, çalı ya da diğer bitkileri bahçenize ekmekten daha büyük ve kapsamlı bir iştir. Aslında peyzaj tasarımı tam manasıyla, bahçenizde tatmin ve eğlence yaşamak için bilinçli düzenlemeler yapma sanatıdır. Peyzaj tasarımının bazı önemli amaçları şunlardır:

 

  • Bahçe alanınızı en etkin derecede kullanabilmeniz için organizasyon ve geliştirme
  • Bahçe ile eviniz arasında görsel bir uyum sağlama
  • Bahçe bakımını işlevsel bir hale indirgemek

Bahçe sahiplerinin çoğu peyzaj için çok fazla gereksiz zaman ve para harcıyorlar. Bu israf edilen değerlerin asıl sebebi peyzajın doğru bir planlamaya tabi olmamasıdır. İnsanlar neden peyzaja ihtiyaç duyduklarını anlayana kadar nasıl peyzaj yapacaklarını anlayamıyorlar. Kimi, bahçesi güzel görünsün diye peyzaja ihtiyaç duyarken kimi de bitki ya da ağaç yetiştirmek için peyzaj uygulamasına başvuruyor. Plansız bir peyzaj sonucunda bahçelerde çok yoğun bitki ya da metaryel kalabalığına rastlıyoruz ve bu durum insanlar için bahçelerin kullanışsız hale gelmesine neden oluyor.

 

Peki bir peyzaj tasarımcısı bahçe alanının güzel, faydalı, anlamlı ve fonksiyonel olması için düzenlemeyi nasıl yapıyor? Gelin birlikte göz atalım:

  • Ev sahiplerinin ya da bahçeyi kullanacak kişilerin alışkanlıklarının tespit edilmesi. Bu kişilerin bahçelerinde ne kadar zaman geçirdiklerinin ve ne kadar bahçe alanını kullandıklarının belirlenmesi.
  • Bahçe üzerindeki daha önceden gerçekleştirilmiş peyzaj çalışmalarının tespit edilmesi.
  • Bahçe tasarımı için gerekli olacak materyalin tespit edilmesi.
  • Bahçenin içerinden ve dışarıdan nasıl bir görüntüye sahip olduğunun tespiti.
  • Çevresel şartların, hakim olan iklim ve bitki örtüsünün ve ekolojik dengenin belirlenmesi.

Bazı peyzaj çalışmaları amacına ulaşamayabilir. Duyarsız bir tasarımcının yüzünden evinizin değerli özellikleri saklanabilir ya da mimariye uygun olmayan bir peyzajdan dolayı bahçenizde beklediğiniz güzelleşme sağlanamayabilir. Oysa iyi bir peyzaj tasarımı, yaşanılabilirliği, sıcaklığı ve kişiliği ekleyerek bahçenizin ve evizin güzelliğine güzellik katar. Aynı zamanda evinizi çevreyle uyumlu hale getirip ona bağımsız bir hüviyet kazandırabilir. Peyzaj sanatı içeriğinde değişen ve büyüyen nesneler olması itibariyle diğer sanatlardan ayrılır. Mimari, resim ya da heykel gibi diğer sanat dalları yeni iken en güzel görünüme sahiptir. Ne var ki, peyzaj zamanla en güzel görünümüne sahip olur. Bundan dolayı peyzaj çalışmasında ilk görünüm, bir kaç ay sonraki görünüm ve hatta bir kaç yıl sonraki görünüm dikkate alınmalıdır. Bunun yolu da çok etkin bir peyzaj planlamasından geçer. Bu yazı serisinin diğer yazılarında adım adım doğru planlama tekniklerini inceliyor olacağız.

Share

leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *