Peyzaj Mimarlığı Nedir?

Fransızca paysage kelimesinden dilimize geçen peyzaj kelimesi. Dışarıda bir noktadan bakıldığında görünen manzara demektir.Peyzaj mimarlığı .

ise doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi biraraya getirerek alan tasarımı, planlaması ve yönetimi ile uğraşan bir meslek disiplinidir.

Planlama ve tasarım sürecinde yumuşak peyzaj materyalleri (Otsu, odunsu, su, mevsimlik ve yerötücü bitkiler, çim, çalılar, ağaççıklar, ağaçlar gibi canlı materyaller kullanılır; sert peyzaj materyalleri (ahşap, tuğla, çakıl, kaya, cam, traverten, heykel, metal, parke taşı gibi cansız malzemeler kullanılır.

Peyzaj Mimarlığı

Proje ve faaliyet alanları

1. Planlama, form, ölçek ve yeni gelişmelerin konumlandırılması

2. Kentsel donatı elemanlarının konstrüksiyonu, detaylandırılması, tasarımı ve projelendirilmesi(Banklar, Aydınlatma elemanları, Çocuk oyun grupları, Çatı örtüleri, Gazebo, Kameriye, plaj yapıları, Türk bahçesi yapıları…gibi)

3. Sivil tasarım ve kamusal altyapı

4. Sürdürülebilir kalkınma

5. Yağmur suyu yönetimi içinde yağmur bahçeleri, yeşil çatılar, yeraltı suyu zenginleştirmesi ve sulak alan iyileştirilmesi

6. Kamu kurumları bahçeleri ve kamu tesisleri için mekan ve kampüs tasarımı

7. Parklar, botanik bahçeleri, arboretumlar, yeşil yollar ve doğa koruma

8. Rekreasyon ve dinlenme tesisleri(Çoçuk oyun alanları, golf alanları, tema parklar ve spor tesisleri)

9. Gayrimenkul ve konut peyzajı, master planlaması ve tasarımı

10. Karayolları, ulaşım yapıları, köprüleri, ve ulaşım koridorları

11. Kentsel tasarım, kasaba ve şehir meydanları, sahil kenarları, yaya düzenlemeleri ve otoparklar

12. Kentsel mekanlar(caddeler, sokaklar, avlular)

13. Olimpik alanlar

14. Su kıyıları

15. Doğal park, milli parklar, turizm ve tarihi peyzajın yeniden canlandırılması, tarihi bahçe değerlendirilmesi ve koruma çalışmaları (Rölöve, restorasyon, restitüsyon)

16. Doğal ve tarihi Anıtlar

17. Rezervuar alanları, barajlar, enerji santralleri, maden çıkarma sanayi uygulamaları, arazi ıslahı(Maden ocakları Peyzaj onarımı) veya büyük endüstriyel projeleri ve çevresel etki azaltılması

18. Çevresel etki değerlendirmesi ve peyzaj değerlendirmesi, planlama fikirleri ve arazi yönetimi önerileri

19. Kıyı ve deniz kumul hareketleri ve çevresel etki azaltılması, planlaması

20. Ekolojik Tasarım tasarımın herhangi bir unsuru olan sürdürülebilirlik ve doğal süreçleri kendisi entegre ederek çevreye etkisinin en aza indirir.

21. Entegre havza yönetimi

22. Koruma, kurumsal ve ticari

23. Tarihi koruma ve yenileme

24. Akademik yerleşkeler

25. Okul bahçeleri

26. Botanik, tematik ve endüstriyel parklar

27. Turizm sektörü(Resort, Oteller, Tatil köyü, golf alanları…gibi)

28. Eko-mimari projelerinde ortak çalışmalar içerisinde yer almak

29. Kuruluş ve kuruma ait iç mekan peyzajı

30. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

31. Kentsel Mühendislik

32. Kentsel Tasarım ve Dönüşüm sürecinde planlama ve tasarım projeleri

33. Tedavi, şifa ve algısal bahçeleri

34. Kış bahçesi tasarımları

35. Ulaşım koridorları ve tesisleri

36. Güvenlik tasarımı

37. Peyzaj sanatı ve alan plastiği

38. Arazi ıslahı

39. Su kaynakları

40. Peyzaj mirası alanları

41. Mezarlıklar

42. Yeni yerleşim alanları ve kentler

 

Peyzaj Mimarları Ne İş Yapar?

 

 • Peyzaj mimarları doğanın korunmasını, gerekli durumlarda onarılmasını ve yeniden düzenlenmesini sağlarlar.
 • Kamu alanlarında veya özel alanlarda bulunan parklar, oyun alanlar, mesire bölgeleri gibi yerlerde çalışmalar yürüterek belirlenen alanların peyzaj tasarımlarını yaparlar.
 • Kültürel aktiviteler gerçekleştirilen alanların düzenlenmesine destek olurlar.
 • Yerleşim alanlarındaki yanlış yerleşimleri yeniden düzenleyecek çalışamalar yürütür, bu bağlamda ekosistemin dengesini sağlayabilecek kaynakların analiz ve yönetimini yaparlar.
 • İklim kontrolü için çevre düzenlemesi yaparlar. Bu kapsamda otoyollar, yaya yolları, meydanlar, parklar, bahçeler, hobi bahçeleri, ormanlar, arboretumlar, marinalar, deniz ve orman tesisleri gibi ticari alanlar dahil her alan için özel çalışmalar yürütürler.
 • Peyzaj mimarisi yalnızca kentlerdeki sorunlu alanların onarımını kapsamaz. Kırsal, turistik ve tarihi ögelerin de korunmasını, düzenlenmesi ve yönetilmesini kapsar.

 

 • Peyzaj Mimarları parklar, bahçeler, turizm ve dinlenme alanları,
  üniversite

  kampüsleri, yerleşim alanları, ticari merkezler ve kamu yapıları ile ilgili yer seçimi yapar, lokal ve gerekse bölgesel ölçekte alan kullanım kararları üretir. Aynı zamanda sulak alanlar, akarsu koridorları,

  maden

  ocakları, katı atık depolama alanları,

  ormanlar

  gibi insanlar tarafından tahrip edilmiş veya edilmekte olan alanların sürdürülebilirliği ve onarımı için planlama yapar.

Etiketler:,
Share

leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *